Fiscaal voordeel bij donatie, sponsoring, schenking of legaat

Sinds 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Hierin is geregeld dat zowel particulieren als bedrijven een ruimere fiscale aftrek kunnen behalen als zij doneren aan een culturele instelling met de ANBI status. In de meeste gevallen zijn donaties en sponsoring aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Schenkingen en legaten ontvangen wij vrij van successie- en schenkingsrecht. Stichting Via Vinex is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Wil je meer weten over de fiscale voordelen die voor jou gelden? Kijk op de website van de Belastingdienst of op www.cultuurenondernemen.nl. Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Koop kaartjes