Home > Scholen

Kunsteducatie op De Vrijstaat

De Vrijstaat heeft verschillende educatieprogramma’s in haar aanbod. Hiermee kunnen kinderen en jongeren van 6 tot 26 jaar kennismaken met kunst en kunstenaars uit diverse disciplines. We nodigen ze uit om actief onderdeel uit te worden van het creatieve proces tussen kunstenaar, kunst en de wereld waarin we leven. Het ontwikkelen van het creatief vermogen is hierbij altijd het uitgangspunt.

Meester-gezel-leerling

Volgens het principe van de meester-gezel-leerling biedt De Vrijstaat op verschillende niveaus en in verschillende vormen een werkplaats waar je het ambacht direct kunt leren van de meester. Door dicht op de huid van de kunstenaar te zitten en zelf aan de slag te gaan met de geboden materialen en technieken, biedt De Vrijstaat een praktijkgerichte leeromgeving.

Theater

De Vrijstaat produceert ieder voorjaar een theatervoorstelling. De professionele cast wordt aangevuld met kinderen en jongeren uit diverse talentontwikkelingstrajecten. Doel van deze werkwijze is een synergie tussen verschillende leeftijdsgroepen tot stand te brengen waarin kennis, ambacht en passie gedeeld kunnen worden. De Vrijstaat koppelt jarenlange ervaring en expertise aan jonge talenten en brengt daarmee voorstellingen uit waarbij artistieke kwaliteit, talentontwikkeling en spelplezier centraal staan.

DAPHNE DE BRUIN

“Kunst leert kinderen om buiten gebaande paden te treden en hun referentiekader te vergroten. Door kennis te maken met nieuwe invalshoeken en hun empathisch vermogen te ontwikkelen leren zij vorm te geven aan emoties ten aanzien van zichzelf en van anderen. Creativiteit is geen luxeartikel maar fundamenteel instrument”

– Daphne de Bruin, artistiek directeur van De Vrijstaat