Home > Partners

Onze Partners

In de 10 jaar dat De Vrijstaat bestaat zijn er samenwerkingen gesmeed met heel veel kunstenaars, instellingen en organisaties. We werden belangrijke partners binnen Creatief Vermogen Utrecht, het Wijkcultuurhuizenoverleg en stonden aan de wieg van de Leidsche Rijn Connectie. De directe omgeving van De Vrijstaat ontwikkelde zich van weiland tot een bloeiende cultuur-as op en rond het Berlijnplein.

Samenwerken met partners doen wij bij al onze projecten: met culturele en maatschappelijke partners, met individuele kunstenaars, met onderwijs van basisschool tot conservatorium, met partners uit de buurt, de wijk, de stad en de regio.

De Gemeente heeft besloten de Vrijstaat-boerderij voor cultuur te behouden en er is een grote verbouwing op komst in 2021. We kunnen onze boerderij hiermee meer dan ooit een landingsplaats maken voor die onstuimig groeiende buurt waar wij onderdeel van zijn. Naast ons eigen Vrijstaatprogramma kunnen straks ook andere organisaties en initiatieven hun plek vinden op onze boerderij.

Aanspreekpunt bij De Vrijstaat

Voor meer informatie of samenwerkingsverzoeken, neem contact op met Daphne de Bruin (artistiek leider) of Lieke Hoitink (zakelijk leider).

Neem contact met ons op
EDUCATIEVE PARTNERS
Creatief Vermogen Utrecht

Creatief Vermogen

Sinds het ontstaan van het netwerk Creatief Vermogen Utrecht is De Vrijstaat een van de culturele organisaties die een aantal structurele partnerschappen onderhoudt met basisscholen. Deze samenwerking is gericht op het ontwikkelen en het duurzaam verankeren van creatief vermogen binnen het curriculum van de school.

Gezamenlijk werken de partners aan een open leerlijn creatief vermogen en het ontwikkelen van praktische tools om deze leerlijn in de lessen te integreren.

MEER OVER CREATIEF VERMOGEN

Primair onderwijs

De Vrijstaat heeft partnerschappen met De Achtbaan, OBS de Klimroos, Hof ter Weide en de Sint Maartenschool voor speciaal onderwijs. De partnerschappen worden aangegaan voor een periode van vier jaar waarbinnen wij samen met de school werken aan de ontwikkeling van creatief vermogen binnen de school. De intensieve samenwerking is leerzaam voor beide partijen waarbij we één gemeenschappelijk doel voor ogen hebben: kinderen hun creativiteit als bron leren gebruiken om vorm te geven aan het eigen leven, de wereld om je heen en de toekomst!
MEER OVER PRIMAIR ONDERWIJS

Voortgezet onderwijs

De Vrijstaat heeft vaste samenwerkingen met Het Niftarlake College en Academie 10. Deze banden komen voort uit een gezamenlijke wens om kunsteducatie ook buiten de deuren van de school te bieden, in een inspirerende omgeving. Dit doen we met Academie10 door het gezamenlijk ontwikkelen van werkplaatsen, waar duurzame thema’s een verbinding aangaan met technieken uit de kunst. Met het Niftarlake College geven we samen vorm aan kunsteducatie voor VMBO die gestoeld is op het meester/gezel/leerling principe. Deze intensieve samenwerkingen zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van kunsteducatie, die verankert zijn in de school en omgeving.
MEER OVER VOORTGEZET ONDERWIJS

Kunstvak onderwijs

De Vrijstaat werkt veel samen met diverse afdelingen van HKU, waaronder Musician 3.0, Fine Arts and Education, docent Theater. Voor een kunstwerkplaats is het van belang om direct contact te maken met de kunstenaars van de toekomst. Utrecht is een stad met een kunstvakopleiding waar heel veel kunstenaars in verschillende disciplines worden opgeleid. Door samen te werken met de studenten van de diverse opleidingen verbinden we jonge makers aan het programma van De Vrijstaat, bieden we studenten een leerwerkplaats om hun eigen projecten vorm te geven en laten wij zien dat Leidsche Rijn een jong stadsdeel is waar ruimte is voor kunst in al zijn vormen.
MEER OVER KUNSTVAKONDERWIJS
SAMENWERKINGSVERBANDEN
De Vrijstaat boerderij openlucht

Wijkcultuurhuizen

Utrecht kent acht cultuurhuizen, waarvan De Vrijstaat er één is. We werken regelmatig samen met de andere cultuurhuizen die de stad Utrecht rijk is: ZIMIHC theaters Wittevrouwen, Zuilen en  Stefanus, De Vrijstaat, Cultuur19,  Jongerencultuurhuis Kanaleneiland en Overvecht en Het Wilde Westen in de Cereolfabriek. Via de wijkcultuurhuizen komt kunst- en cultuur dicht bij de bewoners. Daardoor dragen de wijkcultuurhuizen in belangrijke mate bij aan de doelstelling “kunst en cultuur voor iedereen” van de gemeente Utrecht.

De wijkcultuurhuizen hebben allemaal een heel eigen manier van werken, aangepast aan de wijk(en) waarin ze werken. De Vrijstaat richt zich specifiek op kinderen en jongeren in Leidsche Rijn.

Leidsche Rijn Connectie

De Leidsche Rijn Connectie is een vereniging van culturele organisaties die werkzaam zijn in Leidsche Rijn Utrecht. Doel van de Leidsche Rijn Connectie is om samenwerking te stimuleren en een breder draagvlak te creëren voor Kunst en Cultuur in Leidsche Rijn. De kern van de Leidsche Rijn Connectie bestaat uit uiteenlopende (semi-)professionele culturele organisaties uit Leidsche Rijn.

Alle cultureel ondernemers in Leidsche Rijn werken met de inbreng van wijkbewoners en vrijwilligers. Geheel volgens de gedachte dat deze wijkgerichte aanpak een betere aansluiting bij de culturele behoefte en leefwereld van de wijkbewoners teweeg brengt.

MEER OVER LEIDSCHE RIJN CONNECTIE

PACT Utrecht

De Vrijstaat houdt zich actief bezig met creëren van een zo divers mogelijke organisatie met een divers publiek. Om binnen de jonge doelgroep een zo breed mogelijk publiek te bereiken, werkt De Vrijstaat onder andere samen met scholen voor primair en voortgezet onderwijs met een verschillende signatuur. Maar ook met partners als Weekendschool Petje af, de Taalschool, de Openbare Bibliotheek en BSO’s in de buurt.

De Vrijstaat is aangesloten bij PACT, en neemt actief deel aan dit netwerk van Utrechtse cultuurmakers die met elkaar streven naar een inclusief en divers cultuuraanbod in de stad.

MEER OVER PACT

KLUB19

KLUB19 is het jongerenplatform van de wijkcultuurhuizen De Vrijstaat en Cultuur19 en poppodium Azotod. Met deze culturele organisaties proberen wij aansluiting te zoeken bij de vragen die vanuit de jongeren in Leidsche Rijn leven op het gebied van kunst en cultuur. Met een vaste crew van jongeren creëren wij mogelijkheden voor jongeren om vorm te geven aan hun eigen plannen en initiatieven.

Via maandelijkse hang-outs, georganiseerd door de KLUB19 coördinator, krijgt het programma steeds frisse input voor evenementen en activiteiten die grassroot ontstaan of aansluiten bij de programma’s van de organisaties.

MEER OVER KLUB19
CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS
Podium Hoge Woerd

Podium Hoge Woerd

Podium Hoge Woerd is hét theater van Leidsche Rijn en De Meern, gevestigd in het opvallende Castellum Hoge Woerd. Elk jaar maakt De Vrijstaat in samenwerking met Podium Hoge Woerd haar fabuleuze familievoorstellingen. Een kans voor de meespelende jongeren en kinderen om in een écht theater op te treden samen met een professionele cast.
MEER OVER PODIUM HOGE WOERD
sharing arts society

Sharing Arts Society

De Vrijstaat is ook de thuisbasis van de Sharing Arts Society, een belangrijke partner in het realiseren van participatieve projecten. Deze huisgenoot in de boerderij streeft ernaar om oud & jong, kansarmen & kansrijken, straatcultuur & klassieke kunst uit alle culturen die Utrecht rijk is in een artistieke parade met elkaar in contact te brengen en te laten samenwerken.

Elk jaar doet De Vrijstaat met een groep kinderen en jongeren mee aan het Vuur van Sint Maarten en de Sint Maarten Parade, georganiseerd door de Sharing Arts Society.

MEER OVER SHARING ARTS SOCIETY
SUBSIDIENTEN EN FONDSEN

De Vrijstaat wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht en projectbijdragen van het Prins Bernard Cultuurfonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Oranje Fonds, Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, K.F. Hein Fonds, Carel Negermanfonds, Elise Mathilde Fonds, VSB fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en Ondernemersfonds Utrecht.