Home > Partners

Onze Partners

In de 10 jaar dat De Vrijstaat bestaat zijn er samenwerkingen gesmeed met heel veel kunstenaars, instellingen en organisaties. We werden belangrijke partners binnen Creatief Vermogen Utrecht, het Wijkcultuurhuizenoverleg en stonden aan de wieg van de Leidsche Rijn Connectie. De directe omgeving van De Vrijstaat ontwikkelde zich van weiland tot een bloeiende cultuur-as op en rond het Berlijnplein.

Samenwerken met partners doen wij bij al onze projecten: met culturele en maatschappelijke partners, met individuele kunstenaars, met onderwijs van basisschool tot conservatorium, met partners uit de buurt, de wijk, de stad en de regio.

De Gemeente heeft besloten de Vrijstaat-boerderij voor cultuur te behouden en er is een grote verbouwing op komst in 2021. We kunnen onze boerderij hiermee meer dan ooit een landingsplaats maken voor die onstuimig groeiende buurt waar wij onderdeel van zijn. Naast ons eigen Vrijstaatprogramma kunnen straks ook andere organisaties en initiatieven hun plek vinden op onze boerderij.

Aanspreekpunt bij De Vrijstaat

Voor meer informatie of samenwerkingsverzoeken, neem contact op met Daphne de Bruin (artistiek leider) of Lieke Hoitink (zakelijk leider).

Neem contact met ons op
EDUCATIEVE PARTNERS
Creatief Vermogen Utrecht

Creatief Vermogen

Sinds het ontstaan van het netwerk Creatief Vermogen Utrecht is De Vrijstaat een van de culturele organisaties die een aantal structurele partnerschappen onderhoudt met basisscholen. Deze samenwerking is gericht op het ontwikkelen en het duurzaam verankeren van creatief vermogen binnen het curriculum van de school.

Gezamenlijk werken de partners aan een open leerlijn creatief vermogen en het ontwikkelen van praktische tools om deze leerlijn in de lessen te integreren.

MEER OVER CREATIEF VERMOGEN

Primair onderwijs

De Vrijstaat heeft partnerschappen met De Achtbaan, OBS de Klimroos, De Boomgaard, de Sint Maartenschool voor speciaal onderwijs en met Academie Tien. De partnerschappen worden aangegaan voor een periode van vier jaar waarbinnen wij samen met de school werken aan de ontwikkeling van creatief vermogen binnen de school. De intensieve samenwerking is leerzaam voor beide partijen waarbij we één gemeenschappelijk doel voor ogen hebben: kinderen hun creativiteit als bron leren gebruiken om vorm te geven aan het eigen leven, de wereld om je heen en de toekomst!
MEER OVER PRIMAIR ONDERWIJS

Voortgezet onderwijs

De Vrijstaat heeft vaste samenwerkingen met Het Niftarlake College en Academie Tien. Deze banden komen voort uit een gezamenlijke wens om kunsteducatie ook buiten de deuren van de school te bieden, in een inspirerende omgeving. Dit doen we met Academie Tien door het gezamenlijk ontwikkelen van werkplaatsen, waar duurzame thema’s een verbinding aangaan met technieken uit de kunst. Met het Niftarlake College geven we samen vorm aan kunsteducatie voor VMBO die gestoeld is op het meester/gezel/leerling principe. Deze intensieve samenwerkingen zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van kunsteducatie, die verankert zijn in de school en omgeving.
MEER OVER VOORTGEZET ONDERWIJS

Kunstvak onderwijs

De Vrijstaat werkt veel samen met diverse afdelingen van HKU, waaronder Musician 3.0, Fine Arts and Education, docent Theater. Voor een kunstwerkplaats is het van belang om direct contact te maken met de kunstenaars van de toekomst. Utrecht is een stad met een kunstvakopleiding waar heel veel kunstenaars in verschillende disciplines worden opgeleid. Door samen te werken met de studenten van de diverse opleidingen verbinden we jonge makers aan het programma van De Vrijstaat, bieden we studenten een leerwerkplaats om hun eigen projecten vorm te geven en laten wij zien dat Leidsche Rijn een jong stadsdeel is waar ruimte is voor kunst in al zijn vormen.
MEER OVER KUNSTVAKONDERWIJS
SAMENWERKINGSVERBANDEN
De Vrijstaat boerderij openlucht

Wijkcultuurhuizen

Utrecht kent acht cultuurhuizen, waarvan De Vrijstaat er één is. We werken regelmatig samen met de andere cultuurhuizen die de stad Utrecht rijk is: ZIMIHC theaters Wittevrouwen, Zuilen en  Stefanus, De Vrijstaat, Cultuur19,  Jongerencultuurhuis Kanaleneiland en Overvecht en Het Wilde Westen in de Cereolfabriek. Via de wijkcultuurhuizen komt kunst- en cultuur dicht bij de bewoners. Daardoor dragen de wijkcultuurhuizen in belangrijke mate bij aan de doelstelling “kunst en cultuur voor iedereen” van de gemeente Utrecht.

De wijkcultuurhuizen hebben allemaal een heel eigen manier van werken, aangepast aan de wijk(en) waarin ze werken. De Vrijstaat richt zich specifiek op kinderen en jongeren in Leidsche Rijn.

Leidsche Rijn Connectie

De Leidsche Rijn Connectie is een vereniging van culturele organisaties die werkzaam zijn in Leidsche Rijn Utrecht. Doel van de Leidsche Rijn Connectie is om samenwerking te stimuleren en een breder draagvlak te creëren voor Kunst en Cultuur in Leidsche Rijn. De kern van de Leidsche Rijn Connectie bestaat uit uiteenlopende (semi-)professionele culturele organisaties uit Leidsche Rijn.

Alle cultureel ondernemers in Leidsche Rijn werken met de inbreng van wijkbewoners en vrijwilligers. Geheel volgens de gedachte dat deze wijkgerichte aanpak een betere aansluiting bij de culturele behoefte en leefwereld van de wijkbewoners teweeg brengt.

MEER OVER LEIDSCHE RIJN CONNECTIE

PACT Utrecht

De Vrijstaat houdt zich actief bezig met creëren van een zo divers mogelijke organisatie met een divers publiek. Om binnen de jonge doelgroep een zo breed mogelijk publiek te bereiken, werkt De Vrijstaat onder andere samen met scholen voor primair en voortgezet onderwijs met een verschillende signatuur. Maar ook met partners als Weekendschool Petje af, de Taalschool, de Openbare Bibliotheek en BSO’s in de buurt.

De Vrijstaat is aangesloten bij PACT, en neemt actief deel aan dit netwerk van Utrechtse cultuurmakers die met elkaar streven naar een inclusief en divers cultuuraanbod in de stad.

MEER OVER PACT
CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS
Podium Hoge Woerd

Podium Hoge Woerd

Podium Hoge Woerd is hét theater van Leidsche Rijn en De Meern, gevestigd in het opvallende Castellum Hoge Woerd. Elk jaar maakt De Vrijstaat in samenwerking met Podium Hoge Woerd haar fabuleuze familievoorstellingen. Een kans voor de meespelende jongeren en kinderen om in een écht theater op te treden samen met een professionele cast.
MEER OVER PODIUM HOGE WOERD
sharing arts society

Sharing Arts Society

De Vrijstaat is ook de thuisbasis van de Sharing Arts Society, een belangrijke partner in het realiseren van participatieve projecten. Deze huisgenoot in de boerderij streeft ernaar om oud & jong, kansarmen & kansrijken, straatcultuur & klassieke kunst uit alle culturen die Utrecht rijk is in een artistieke parade met elkaar in contact te brengen en te laten samenwerken.

Elk jaar doet De Vrijstaat met een groep kinderen en jongeren mee aan het Vuur van Sint Maarten en de Sint Maarten Parade, georganiseerd door de Sharing Arts Society.

MEER OVER SHARING ARTS SOCIETY

KMN Kind & Co

BSO-koepel Kind & Co heeft diverse buitenschoolse opvanglocaties in Utrecht en omstreken. Samen met deze koepel starten we regelmatig creatieve projecten en naschoolse programma’s, zoals de onlangs gestartte KunstCarrousel en TheaterCarrousel, waarbij kinderen in een serie lessen spelenderwijs hun creatieve vaardigheden ontwikkelen.
MEER OVER DE CARROUSELS

Petje Af

Stichting Petje af Utrecht ontvangt 28 zondagen per jaar nieuwsgierige kinderen (10 t/m 14 jaar) uit Leidsche Rijn en Kanaleneiland. In blokken van vier weken maken de kinderen kennis met verschillende beroepen. In deze blokken organiseren wij inspirerende workshops en nodigen wij gastdocenten uit. Wij willen bouwen aan het zelfvertrouwen van kinderen en hiermee een bijdrage leveren aan een positiever zelfbeeld. Wij willen de kinderen leren verantwoording te nemen voor hun eigen leven en zodoende een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Wij willen de wereld van kinderen vergroten en ze stimuleren om hun talenten te ontdekken. De Vrijstaat biedt deze leerlingen een kennismakingsprogramma beeldende kunst en theater aan.
MEER OVER PETJE AF

Cultuur19

Cultuur19 organiseert cultureel programma voor jong en oud in Leidsche Rijn. Samen met Cultuur 19 en Azotod vormt De Vrijstaat de programmaraad van KLUB19, het jongerenplatform dat jongeren ondersteunt in het ontwikkelen en uitvoeren van creatieve ideeën.  
MEER OVER CULTUUR19

KLUB19

KLUB19 is het jongerenplatform van de wijkcultuurhuizen De Vrijstaat en Cultuur19 en poppodium Azotod. Met deze culturele organisaties proberen wij aansluiting te zoeken bij de vragen die vanuit de jongeren in Leidsche Rijn leven op het gebied van kunst en cultuur. Met een vaste crew van jongeren creëren wij mogelijkheden voor jongeren om vorm te geven aan hun eigen plannen en initiatieven.

Via maandelijkse hang-outs, georganiseerd door de KLUB19 coördinator, krijgt het programma steeds frisse input voor evenementen en activiteiten die grassroot ontstaan of aansluiten bij de programma’s van de organisaties.

MEER OVER KLUB19

RAUM

RAUM is een stadslab gevestigd aan het Berlijnplein in Leidsche Rijn. Met exposities en events betrekken ze bezoekers en bewoners bij stedelijke thema’s. Jaarlijks organiseren ze het BerlijnLijn festival: een samenwerking met alle ‘buren’ van de cultuur-as:  De Vrijstaat, DePlaatsmaker, Boerderij RoodNoot|Stal Thamen, Pathé en Sharing Arts Society. Het BerlijnLijn festival vormt steevast de afsluiting van De Vrijstaat Kunstvakantieweek, waar de kinderen hun werk presenteren.
MEER OVER RAUM

Kinderproject Inclusieve Vrijetijdsbesteding

Kinderproject IVB is er voor kinderen met én zonder beperking. Culturele instellingen zoals De Vrijstaat organiseren allerlei activiteiten: van theatervoorstellingen en kunstworkshops tot samen spelen en van de natuur genieten. Terwijl de kinderen samen spelenderwijs genieten, geven ouders feedback op de activiteiten. Wat zou beter kunnen en toegankelijker? Zo ontdekken organisaties hoe ze inclusieve activiteiten aan alle kinderen aan kunnen bieden. De kinderen hebben de mogelijkheid om elkaar te leren kennen en elkaars talenten te ontdekken.
MEER OVER KINDERPROJECT IVB

Bibliotheek Leidsche Rijn

De Vrijstaat verzorgde de opening van het nieuwe pand in het LRC met een optreden van de leerlingen van de TheaterAcademie en twee bijbehorende workshops. Deze opening was ook een aftrap van een meerjarige samenwerking; werk van leerlingen van de KunstAcademie wordt geëxposeerd in de bibliotheek. In 2021 kunnen leerlingen uit het voortgezet onderwijs in de bibliotheek de workshop ‘Radio maken met De Vrijstaat’ volgen. En rond het 10-jarig jubileum van De Vrijstaat was in de bibliotheek een tentoonstelling te zien over het ontstaan van Leidsche Rijn.
MEER OVER DE EXPO VAN WEILAND TOT WNKELCENTRUM

Ateliers Kersenboomgaard

Vroeger stond in het weiland van Leidsche Rijn een Kersenboomgaard. Inmiddels zijn nog maar enkele van deze kersenbomen over, nu omringd door een complex van atelierwoningen. Hier leven en werken de beeldend kunstenaars, theatermakers en muzikanten van Leidsche Rijn. De Vrijstaat werkt regelmatig samen met deze ‘buren’: ze geven workshops of helpen mee bij projecten. Zo werken we regelmatig samen met het kunstenaarsduo Lars en Boom.
MEER OVER DE KERSENBOOMGAARD

ZIMIHC & Sport Utrecht

Sinds de zomer van 2021 organiseren ZIMIHC en Sport Utrecht met en op het terrein van De Vrijstaat speciale vakantieprogramma’s. Tijdens deze Express gaan fanatieke sporters en kunstenaars met de kinderen aan de slag om samen een onvergetelijke ervaring te maken.
MEER OVER ZIMIHC
SUBSIDIENTEN EN FONDSEN

De Vrijstaat wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht en projectbijdragen van het Prins Bernard Cultuurfonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Oranje Fonds, Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, K.F. Hein Fonds, Carel Nengermanfonds, Elise Mathilde Fonds, VSB fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en Ondernemersfonds Utrecht.