Home > ANBI

De Vrijstaat

De Vrijstaat is een kunstwerkplaats voor kinderen en jongeren. Via een eigenzinnig programma brengt De Vrijstaat kunstenaars, kinderen en jongeren samen om op interactieve wijze vorm te geven aan de persoonlijke en de openbare ruimte. Met een breed aanbod op het gebied van beeldende kunst, digitale media, theater en muziek, kunnen kinderen en jongeren hun talenten op diverse niveaus verkennen en ontwikkelen. Gelegen in het hart van het nieuwe Leidsche Rijn Centrum is de Vrijstaat een landingsplaats voor creatieve ontmoetingen tussen bewoners en makers. Sinds 2014 beschikt De Vrijstaat over een culturele ANBI status.

Statutair doel

In de oprichtingsstatuten staat het statutair doel van Stichting De Vrijstaat beschreven als “Het ontwikkelen, initiëren, produceren en uitvoeren van projecten op het gebied van kunst en cultuur die prikkelen tot deelname door een breed publiek en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn”

Zakelijke gegevens

Naam Stichting: Stichting De Vrijstaat
KVK inschrijfnummer: 30239757
RSIN: 819321060

ANBI status

Stichting De Vrijstaat heeft een culturele ANBI status. Dat maakt het voor particulieren en bedrijven fiscaal aantrekkelijk om een donatie te doen.

Raad van toezicht & bestuur

De Vrijstaat is een stichting met een Raad van Toezicht en een bestuur, bestaande uit de artistiek en zakelijk leider (directie).

Raad van Toezicht
De leden van de raad van toezicht zijn:
Klaas Gravesteijn (voorzitter – focus politiek bestuurlijk)
Maret van Esch (focus educatie en beeldende kunst)
Patricia Wijntuin (focus educatie en diversiteitsbeleid)
Ryan Emmen (focus jongerencommunicatie en personeelsbeleid)

De Raad van Toezicht vergadert viermaal per jaar. De bevoegdheden, taken en taakverdeling zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht. Alle leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd. Zowel de Raad van Toezicht als het bestuur laten zich bij hun werkzaamheden leiden door de Code Cultural Governance. Bekijk in deze pdf de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en het rooster van aftreden.

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directie bestaande uit Daphne de Bruin (artistiek directeur) en Lieke Hoitink (zakelijk directeur). De beloning van de directie volgt de CAO Theater en Dans (schaal X).

Voor organisaties

De Vrijstaat biedt een inspirerende plek waar je kunst kunt maken, ervaren en beleven. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Heeft jouw organisatie een andere wens, waarin De Vrijstaat zou kunnen voorzien? We verkennen graag samen de mogelijkheden. Ons kantoor is van dinsdag t/m vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via info@devrijstaat.nl of 030 3030012. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte op maat.

Vanzelfsprekend zijn onze ruimtes ook te huur. Ben je op zoek naar een locatie voor een teammiddag, een ruimte voor je dansles aan ouderen of yogales aan kinderen, een atelier, een werkplaats voor een afstudeerproject of een repetitieruimte voor je theatergroep? Huur bij De Vrijstaat!